4058 8020

Om Wired

WIRED skaber tværfaglige udviklingsforløb med dans, teater, erhverv, musik og sport

Hvad er WIRED?

WIRED er et tværfagligt projekt, der skaber en ny form for kompetenceudvikling på tværs af teater, sport, musik, erhverv og dans.

Projektet involverer to lag af projektpartnere inden for de fem fagområder: et professionelt lag og et talentlag. Begge lag deltager med teams bestående af professionelle udøvere, samt unge udøvere, der forbereder sig til professionel karriere indenfor sit fag.

WIRED partnere: FC Midtjylland, Team Teatret, Holstebro Dansekompani, Ensemble MidtVest, forsikringsmæglerne Klink & Jensen, MGK MidtVest, Holstebro Musikskole, Dansk Talentakademi. WIRED er et kulturaftaleprojekt i kulturregionen Midt- og Vestjylland.

Hvordan fungerer WIRED?

WIRED skaber nye udviklingsmuligheder ved at lade kunstneriske ensembler, sportsteams og erhvervsteams få intensive undervisningsforløb og samskabe indenfor et andet fagområde end deres eget.

8 projektpartnere sætter teams i udviklingsforløb gennem specialdesignede masterclasses og tværfaglige samskabelsesforløb. Masterclasserne afholdes af udvalgte europæiske mestre og samskabelsesforløbene sker i samarbejde med en af projektets lokale partnere. 

RAMMER OG ØKONOMI

WIRED finansieres som et kulturaftaleprojekt med midler fra Kulturministeriet, Herning Kommune og fælleskommunale midler fra 8 midt-og vestjyske kommuner; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Varde og Struer kommuner, samt partnernes egenfinansiering. WIRED er et 4-årigt kulturaftaleprojekt der løber fra over 2021-2024.

Projektet er forankret i Team Teatret i Herning.

 

Fotos: Ditte Chemnitz, Holstebro Dansekompani

Vores mission

Banebrydende udvikling kræver at vi træder ud af boksen! Når vi tvinges til at opleve udvikling fra andre vinkler, får vi ikke blot nye værktøjer og dygtigere medarbejdere. Vi får vi nyt syn på arbejdsprocesser, inspiration og mod til at gå nye veje. I WIRED får vi mulighed for at lære fra topmestre med særkompetencer, som vi ellers ikke kommer i nærheden af.  Gennem sammenkoblingen mellem fem fagfelter opbygger vi relationer for morgendagens innovative netværk med tværfaglig kompetenceudvikling.

Projektpartnere

FC Midtjylland

Deltagerteam: trænere for FCM og Fodboldakademiet

Ensemble MidtVest

Deltagerteam: musikensemble

Klink & Jensen Forsikringmæglere

Deltagerteam: blandet medarbejdergruppe

WIRED er et kulturaftaleprojekt i kulturregionen Midt- og Vestjylland og finansieres af Kulturministeriet, Herning Kommune og kulturaftalekommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive og Varde.

Kontakt os