4058 8020

Sport møder teater

Parathed, flow og fælles impuls-træning

Deltagerne

Deltagerne var 15 elever fra udskoling på idrætsfriskolen Guldminen, som hører under FC Midtjylland og ISI. Guldminen er en idrætsfriskole, som arbejder fokuseret med talentudvikling og menneskelig dannelse via idrættens kvaliteter og værdier. Deltagerne var hhv. fodboldspillere og håndboldspillere i 7. og 8. klasse; altså alle elever, der arbejder med holdsport på ambitiøst niveau.

Masterclassen

Masterclassen tager udgangspunkt i fysisk teaterimprovisation. Improvisation er noget der sker nu og her – og som ikke er planlagt. Lidt ligesom en sportskamp: man kender ikke udfaldet på forhånd. For at kunne udnytte mulige chancer og forbindelse til sine medspillere, skal man i begge discipliner træne sit fokus og sin respons til holdspillerne.

Gennem forskellige fokus- og hurtighedslege, som opbygger parathed og nærvær hos skuespillere, gennemgår sportseleverne en helt ny måde at træne på. Uden bolde og mål, men med krop, kropskontakt, tempo, stemme, mimik og kropssprog. Eleverne arbejder med impulstræning på forskellige måder; fx skal de i grupper stoppe og starte bevægelser på samme tid uden at kommunikere.

I 2 x 4 timer skal skuespillerne bruge deres fagmetoder til at give de unge sportsudøvere ny inspiration; hvordan man fx kan sanse personer bag sig – uden at se dem? Hvordan bliver man skarpere til at fange impulser fra de øvrige spillere?

Mestrene

Team Teatrets ensembleskuespillerne Stig Reggelsen Skjold, Line Vejgaard Kjær og Marie Vestergård Jacobsen er varetager undervisningen. Alle tre skuespillere har trænet meget med kinæstetisk respons og  impulstræning og har i øvrigt også erfaring med undervisning på af unge teaterelever på Teams Teaterskoles talentlinje.

Deltagernes ord

Hvad i workshoppen var relevant for dig som sportsudøver?

“Det hvor man skulle finde en fælles puls i grupper. Vi kan bruge det til håndbold i en kamp, hvor vi kan fornemme hinandens intentioner uden og snakke sammen.” Emmie Krestine Nielsen. 14 år

“Det har lært mig at holde fokus, Og ikke være bange for at prøve nye ting”. IngeMarie, 14 år, håndboldspiller

“Måske at lære at holde et fokuseret blik, leve sig ind i sig selv.” Maja, 14 år, håndboldspiller

“Da vi skulle bevæge os på samme tid uden at snakke.” Tristan Lawaetz, fodboldspiller

“Jeg synes at det var spændende og lærerigt. Jeg vil tage det bløde fokus med.Mikkel 13 år, fodboldspiller