4058 8020

Fysisk improvisation for klassiske musikere

Fokus, flow og udvidet bevidsthed

Deltagerne

Ensemble MidtVest består af 9 klassiske musikere, der tilsammen udgør en besætning bestående af en strygetrio, en blæserkvintet og en pianist. Ensemblet blev etableret i 2002 og skaber musikoplevelser i spændingsfeltet mellem traditionelle kammerkoncerter og innovative outreach-formater og med fokus på høj kvalitet og involverende formidling for børn og unge.

Masterclassen

Masterclassens ramme er 12 timers træning i en teatersal over begrebet “Viewpoints”.

Viewpoints er en form for bevægelsestræning, som man i teater kan bruge både til at udvikle scenisk materiale til forestillinger og til at opbygge et skuespiller-ensemble. At arbejde med viewpoints styrker opmærksomheden, nysgerrigheden og samspillet i en gruppe. Det er en form for træning som skærper skuespillerens bevidsthed i forhold til kroppens reaktionsmuligheder i rummet. Viewpoints bruges ofte i forbindelse med improvisation. Og i netop improvisation er Ensemble MidtVest – skønt det er unikt for klassiske musikerer – på hjemmebane.

I denne masterclass skal musikerne løsrive sig fra deres instrument og udfordre deres interne sammenspil på en helt ny måde. De skal nu på gulvet og styrke deres improvisatoriske sammenspil både med og uden instrument – med krop og stemme som udgangspunkt.

Gennem øvelser om at lytte til hinanden, fornemme impulser og træne hurtig kinæstetisk respons bliver musikerne inspireret og udfordret på teatergulvet. De første to dage foregik uden instrumenter og på den trejde dag inddrages instrumenterne i arbejdet på gulvet.

Mesteren

Masterclassen varetages af den irske teaterinstruktør Caroline McSweeney, som er specialist i teatermetoden Viewpoints og som blandt andet underviser i metoden på Statens Teaterskoler.

Deltagernes ord

“I was always curious about the ways in which theater training might relate to musicians. It was inspiring to spend time thinking and feeling our bodies in space. Normally as musicians we are more aware of our bodies as means to operate our instruments well, technically and expressively, while the interaction with stage, colleagues and audience is certainly a part of what we do, but hardly ever focused on consciously or methodically.” Tommaso Lonquich, clarinetist

I did not find the masterclass inspiring as such. I could however see potential benefits to our improvisational work in Ensemble midtvest.” Neil Page, musician, french horn

“The output of this masterclass was much higher than expected. I was not very motivated before we began, but it was a 5-star experience. I take one main thing with me: new dogmas and different ways to set up exercises increase freedom and flexibility.” Jonathan Slaatto, cello player

“I loved the exploration of the room, and together with that, the sensing of the collegues, subtile and awake. As if the whole sensoring system grew bigger.” Charlotte Norholt, flautist: