31 628 907

Musik møder sport

Præstation

Deltagerne

MASTERCLASS afholdt for Ensemble MidtVest i november 2020

7 medlemmer af ensemblet + ensemblechef deltog i masterclassen. Formålet med masterclassen var at lære af sports- og præstationspsykologiens univers i en kontekst af sport. Sporten skaber et intensivt læringsrum, hvor det at bevæge sig på grænsen, når der skal skabes udvikling og præstation, bliver udforsket. Gennem tre dages læringsværksted øgede deltagerne deres selvindsigt og forståelse af at være performer under pres, både i forståelse af sig selv, men også som del af et team. Derudover blev forståelse af gruppedynamik, kommunikation og feedback i et team, der både skal udvikle og præstere på samme tid, øget.

Hvordan?

Ensemblet blev delt i to hold. Hvert hold skulle udvikle og opbygge deres team hen mod en finale på tredjedagen. Formen på masterclassen var oplevelsesbaseret og eksplorativt samtidig med, at deltagerne løbende blev undervist og fik ny indsigt fra sports- og præstationspsykologien. Selve sportsaktiviteten var ultimate frisbee; en sport, som ikke kræver store tekniske forudsætninger og som er en teamsport med fart og dynamik, hvor man skal spille sammen og gøre hinanden gode, men samtidig være alignet ift. en form og et udtryk.

Der blev arbejdet med temaer som:

Sikkerhed vs. usikkerhed

Behag vs. ubehag,

Flow vs. at være i brændpunktet

Udvikling vs. præstation

Individ vs. gruppe/team

Rationelt vs. emotionelt

Værdibaseret adfærd vs. reaktiv adfærd

MESTEREN

Jakob Hansen, sportspsykologisk konsulent, Double-you.

Jeg brænder for at hjælpe performere, ledere, teams og organisationer på tværs af sport, kunst og erhvervsliv med at udvikle sig og løfte sig til næste niveau – uden at brænde ud og uden at brænde fast. For at nå det næste niveau skal man ikke blot mestre sit fag, men også mestre sig selv på et mentalt og personligt plan. Min forståelse af, hvad der skal til, for at mennesker kan præstere på en meningsfuld og bæredygtig måde, er formet af min tid som ledelsesudviklingskonsulent i det private, samt ti år i Team Danmark. I min tid i Team Danmark deltog jeg ved 5 OL og en række EM og VM som sportspsykologisk sparringspartner for en række af landets bedste atleter, landshold og landstrænere. Jeg har på nærmeste hold set, hvad der virker – og hvad der ikke gør – for at få adgang til hele sit potentiale. Efter OL i 2012 var jeg en af frontløberne på et paradigmeskifte i præstationspsykologien i Danmark. De nyeste tilgange til præstationspsykologi kan du læse om i bøgerne ”Præstér under pres – guide til mental styrke” og ”Mindfulness & Acceptance In Sport”.

Opbygning af masterclassen

Hver dag bygges op af en blanding af korte oplæg og øvelser i undervisningslokalet, hvorefter vi bringer det i spil i et træningseksperimentarium i hallen:

  1. Opstart: Dagens tema (oplæg og øvelser)
  2. Teammøde i de to teams
  3. Træning i hallen, hvor dagens tema bliver sat i spil
  4. Debriefing i de to teams
  5. Evt. fælles læring
  6. Dagens kamp
  7. Debriefing i de to teams
  8. Fælles afslutning: Refleksion over dagen og indsigter, det har givet.

DAG 1: Den individuelle præstation: at gå til kanten

Fokus på den individuelle performer.

Fokus er at forstå den menneskelige psykologi, når man skal udvikle sig og performe i et team under pres. Der er et hav af myter på det sportspsykologiske område, så vi går ind i forståelsen, afliver myter og giver indblik i den nyeste tilgang til mental styrke. En af de stærkeste myter handler om den mentalt stærke performer, der altid nyder at være i præstationen og fuld af selvtillid og positive tanker. I virkelighedens verden er der meget mere tvivl og ubehag, end de fleste tror. Vi arbejder med kunsten at stå i præstationens og udviklingens brændpunkt og forskellen mellem at være reaktiv og værdibaseret i sin adfærd. Deltagerne bliver skarpere på, hvem de gerne vil være som performer og får redskaber til at holde fast i sig selv, når man bevæger sig på kanten (og nogle gange over).

DAG 2: Teampræstation: balancen mellem psykologisk tryghed og ansvar

Fokus på teamet og gruppedynamikker.

Fokus er, hvordan man skaber den optimale balance mellem psykologisk tryghed og ansvarlighed. Særligt centralt for det er, hvordan man kommunikerer og giver læringsorienteret feedback på en måde, som er i tråd med ens værdier og som ikke aktiverer modtagerens trussels- og selvbeskyttelsessystem. Løbende bliver der lavet koblinger og trukket tråde til første dagen i forhold til at ”være i ubehaget” og træffe aktive valg. Teamet arbejder med forskellige kommunikations- og feedbackøvelser koblet op på spillet. Derudover definerer de deres værdimæssige ståsted som hold.

DAG 3: Finalen: at få individ og team til at gå op

Fokus: hvordan man er bedst under pres, når det virkelig gælder.

Som forberedelse til finalen forbereder teamet deres strategi for finalen. Der bliver særligt fokus på, hvordan vi kan gøre hinanden gode, samt hvordan man kan arbejde og øge forståelsen af hinandens roller. Vi arbejder derudover med den individuelle forberedelse i form af en afklaring af en personlig gameplan og værdisæt. Vi arbejder med mindfulness og visualisering som forberedelse af en stor præstation. hvor man forbereder sig på sit præstationsudtryk og sit beredskab til at håndtere pres og modgang. Efter finalen evaluerer vi i de to teams og trækker relevant læring og oplevelser frem. Som afslutning udarbejder hver enkelt deltager et mentalt styrkekompas, som deltageren kan bringe med sig videre i livet som performer.

Deltagernes ord

Which “discoveries” did you take with you home from this masterclass?

“Most importantly how to give feedback, and how roles (teamplayer – leader – cheerleader) change in different situations: some musicians who I have seen perform in one (or more) particular role(s) have now taken on new ones, and it was seamlessly accepted by everybody.” Klara Bernat (ensemblechef)

“I particularly liked the idea of assigning values to the criteria of success. The idea that the result would not only be based on a win or loose but hope you” play the game “ so to speak.” Neil page, french horn

“The model to organize your thoughts prior to a performance (mission/values/gameplan) could be a practically useful tool in my work. It inspires to have more talks on that level, which we usually don’t have that much.” Sanna Ripatti, 46, musiker

“How to visualize your goal and deal with the difficulties getting there. To be able to make better and braver decisions. To focus better in the performance situation.” Peter Kirstein, 46, Oboist