31 628 907

Musik møder sport

Talentudvikling og præstation

Deltagerne

Deltagerne til workshoppen består af elever fra Musikalsk Grundkursus (MGK) MidtVest i Holstebro. MGK er en musikalsk grunduddannelse for unge mellem 14 – 25 år, som for adgang til uddannelsen gennem intensiv optagelsesprøve. Efter tre år på MGK, er eleverne klar til en videregående musikuddannelse eller til at springe ud som aktiv og kvalificeret musiker. At optræde med musikken er en stor del af uddannelsen og samtlige elever kender derfor til at arbejde med præstation på niveau med elitesportsudøvere i andre former for talentudviklingsforløb.

Masterclassen

Gennem en blanding af oplæg, fælles refleksioner og øvelser, møder MGK-eleverne træningsmetoder og udviklingsmodeller fra sportstalenterne verden. Vi tager udgangspunkt i præstationsmodeller, som elitesportsudøvere på deres alder bruger i sportsverdenen og reflekterer over, hvordan de – evt – kan overføres til musik-verdenen. Centrale spørgsmål vil være:

Hvordan arbejder en elitesportsudøver med sin egen udvikling i hverdagen? Hvordan kan vi som musikere bruge nogle af elitesportens teknikker til at forbedre vores præstation – og vores oplevelse af det, at præstere?

Vi vil bl.a. se på hvilke life-skills, der kan være vigtige i hverdagen, når det hele skal hænge sammen – samtidig med at man dyrker sin passion og udvikler sit talent. Hvilke udfordringer giver det – og hvilke strategier kan man bruge, for at finde en god balance?

 

Derudover vil vi have fokus på den mentale del af præstation, både forberedelsesdelen og under selve præstationen: hvad sker der med os mennesker, når vi præsterer i noget, der har stor betydning for os og hvor der er stor opmærksomhed på os?

Mesteren

Nikolaj Bonde Korsgaard har de sidste 15 år arbejdet som selvstændig sportspsykolog og er medlem af Team Danmarks netværk af sportspsykologiske konsulentteam. Gennem årene har Nikolaj arbejdet med mange udøvere og hold omkring den mentale del af præstation, bl.a. omhandlende: Hvilke mentale mekanismer kan være i spil før, under og efter en præstation, samt hvad kan der ske mellem sportsaktører, når de er under præstationspres.