31 628 907

Musik møder sport

Talentudvikling og præstation

Deltagerne

Deltagerne til workshoppen består af elever fra Musikalsk Grundkursus (MGK) MidtVest i Holstebro. MGK er en musikalsk grunduddannelse for unge mellem 14 – 25 år, som for adgang til uddannelsen gennem intensiv optagelsesprøve. Efter tre år på MGK, er eleverne klar til en videregående musikuddannelse eller til at springe ud som aktiv og kvalificeret musiker. At optræde med musikken er en stor del af uddannelsen og samtlige elever kender derfor til at arbejde med præstation på niveau med elitesportsudøvere i andre former for talentudviklingsforløb.

Masterclassen

Gennem en blanding af oplæg, fælles refleksioner og øvelser, møder MGK-eleverne træningsmetoder og udviklingsmodeller fra sportstalenterne verden. Vi tager udgangspunkt i præstationsmodeller, som elitesportsudøvere på deres alder bruger i sportsverdenen og reflekterer over, hvordan de – evt – kan overføres til musik-verdenen. Centrale spørgsmål vil være:

Hvordan arbejder en elitesportsudøver med sin egen udvikling i hverdagen? Hvordan kan vi som musikere bruge nogle af elitesportens teknikker til at forbedre vores præstation – og vores oplevelse af det, at præstere?

Vi vil bl.a. se på hvilke life-skills, der kan være vigtige i hverdagen, når det hele skal hænge sammen – samtidig med at man dyrker sin passion og udvikler sit talent. Hvilke udfordringer giver det – og hvilke strategier kan man bruge, for at finde en god balance?

 

Derudover vil vi have fokus på den mentale del af præstation, både forberedelsesdelen og under selve præstationen: hvad sker der med os mennesker, når vi præsterer i noget, der har stor betydning for os og hvor der er stor opmærksomhed på os?

Mesteren

Nikolaj Bonde Korsgaard har de sidste 15 år arbejdet som selvstændig sportspsykolog og er medlem af Team Danmarks netværk af sportspsykologiske konsulentteam. Gennem årene har Nikolaj arbejdet med mange udøvere og hold omkring den mentale del af præstation, bl.a. omhandlende: Hvilke mentale mekanismer kan være i spil før, under og efter en præstation, samt hvad kan der ske mellem sportsaktører, når de er under præstationspres.

Deltagernes ord

Der var mange af pointerne og tankeeksperimenterne som vi sagtens kunne genkende i musikken. Det var meget relevant i forhold til at være nervøs, øvevaner, hverdag osv. En pointe, jeg tager med mig er nok at man skal prøve at ligge en plan om realistiske mål osv. Så det hele ikke føles endeløst og ligegyldigt. Emil Dammeyer Sørensen, guitarist, 20 år, MGK elev,

“På MGK handler stort set alt om musik, så vi har ikke haft så meget om, hvordan vi forbereder os bedst op til en præstation. Efter workshoppen gik jeg i gang med at lave øveskemaer og prioriteringsrækkefølge over alle kommende koncerter/prøver, så det har helt bestemt haft en øjeblikkelig virkning på min øvning. Koblingen mellem mentaltræning i sport og musik er ekstremt relevant. Både på et stadion og på en scene går vi efter at performe så godt som muligt, så der er selvfølgelig mange mentale paralleller at drage!”  Ebbe Gade, 21 år, basist, elev på MGK MidtVest 2022

I workshoppen blev der draget nogle interessante paralleller mellem musik og sport, og det gav et nyt og frisk input på emnet. Koblingen mellem mentaltræning i sport er synes jeg er ekstremt relevant for musikere, fordi ens mindset og mentale styrke afgører i høj grad hvordan man går til musik og hvad man er i stand til at gøre. En ting workshoppen har givet mig: pointen om at finde ud af hvordan man restituerer bedst. Bjarne Ejsing, 21, trommeslager, elev på MGK